szkolenia bhp

Formy szkoleń bhp i kto jest z nich zwolniony.

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP w swojej firmie. Aby zapoznać pracowników z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa, organizowane są szkolenia BHP prowadzone przez etatowego "behapowca" lub osobę wynajętą do przeprowadzenia takiego szkolenia w siedzibie naszej firmy. Szkolenia BHP przeprowadza się zazwyczaj tuż po przyjęciu pracownika do naszej firmy. Zakres szkolenia zależny jest od wykonywanej pracy. Inaczej będzie wyglądało szkolenie...

Czytaj dalej >

Szkolenia z zakresu BHP.

Jeżeli jesteśmy właścicielami firmy i postanowiliśmy zatrudnić pracowników, aby wykonywali powierzone im obowiązki, powinniśmy tuż po przyjęciu do pracy skierować ich na kompleksowe szkolenie z zasad BHP. Zazwyczaj tego typu szkolenie odbywa się w miejscu pracy i w godzinach pracy. Każdy pracownik, jaki zatrudniony jest w naszym przedsiębiorstwie, powinien odbyć takie szkolenie, a w przypadku bardzo specyficznych zawodów tego typu szkolenia powinny odbywać się co jakiś...

Czytaj dalej >