podatek

Zwrot podatku VAT.

Każdy przedsiębiorca, który jest płatnikiem VAT, w przypadku wyższych kosztów od przychodów może ubiegać się o zwrot podatku VAT. Jest to dosyć często praktykowane przez osoby, które prowadzą biznes ze stałymi kosztami jednak o zmiennych lub sezonowych przychodach. Powoduje to sytuację, w której w jednym miesiącu możemy mieć do opłacenia podatek VAT w wysokości kilkuset złotych, a w kolejnym należy nam się zwrot podatku np. w kwocie 1000 zł. Urząd skarbowy ma 2...

Czytaj dalej >