deklaracje podatkowe

Deklaracje i dokumenty w przedsiębiorstwie.

Prowadząc działalność gospodarczą, zostajemy zobowiązani do prowadzenia rzetelnej i uczciwej rachunkowości. W zależności od formy naszego przedsiębiorstwa zobowiązani jesteśmy do składania różnych deklaracji w urzędach m.in. skarbowych oraz ZUS. Jeżeli wybierzemy rozliczanie na zasadach ogólnych, to powinniśmy założyć podatkową księgę przychodów i rozchodów. W niej umieszczamy wszystkie transakcje, jakie mają miejsce w naszej firmie. Innymi dokumentami, jakie...

Czytaj dalej >

Roczna deklaracja rozliczeniowa.

Nie tylko przedsiębiorcy zobowiązani są do składania odpowiednich deklaracji w wyznaczonym w prawie podatkowym czasie. Wszyscy podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym uzyskiwali jakiekolwiek dochodu, zobowiązani są do składania rocznej deklaracji rozliczeniowej. Do dnia 30 kwietnia każdy z nas zobowiązany jest do przedstawienia w Urzędzie skarbowym swojego rocznego zestawienia dochodów. W przypadku niezłożenia tego typu deklaracji w terminie możemy zostać...

Czytaj dalej >

Informacje na temat deklaracji podatkowych.

Co roku każdy z obywateli, który uzyskał w poprzednim roku podatkowych, przychód zobowiązany jest do złożenia w odpowiednim dla swojego miejsca zamieszkania urzędzie, deklarację podatkową. Jest to roczne zestawienie przychodów, jakie osiągnęliśmy, z którego oblicza się należny podatek od dochodów. Dodatkowo od podatku możemy odliczyć różne koszty, jakie ponieśliśmy w poprzednim roku. Do odliczeń można wstawić m.in. wydatki na remonty lub za internet. Jeżeli...

Czytaj dalej >