Zwrot podatku VAT.

Każdy przedsiębiorca, który jest płatnikiem VAT, w przypadku wyższych kosztów...